fbpx

分类存档:BLOG

未找到图像

如何安装虚拟 PBX?

如果您正在寻找安装虚拟 PBX,在安装系统之前需要考虑一些事项...

未找到图像

什么是商务呼叫中心?

Giải pháp tổng đài điện thoại ảo cho doanh nghiệp cho phép bạn chuyển đổi hệ thống thiết bị đầu cuối; và gọi ...

未找到图像

什么是 IP PBX?

顺应潮流,提高呼叫中心工作人员的工作效率。许多公司打算从模拟...

未找到图像

什么是虚拟呼叫中心?

Không giống như các hệ thống điện thoại tổng đài truyền thống; vì phải đòi hỏi đầu tư đáng kể và bảo trì; đ...

zh_CNZH