fbpx

Team Member

Cover Details

Mr. Đinh Thái Hà

Founder & COB

Ms. Lê Đồng Hồng Ngọc

CEO

Mr. Nguyễn Tuấn Đạt

Sales Director

Overlay Details

Founder & COB

Mr. Đinh Thái Hà

Founder & COB

CEO

Ms. Lê Đồng Hồng Ngọc

CEO

Sales Director

Mr. Nguyễn Tuấn Đạt

Sales Director

Carousel Style

Classic Style

Mr. Đinh Thái Hà

Founder & COB

Ms. Lê Đồng Hồng Ngọc

CEO

Mr. Nguyễn Tuấn Đạt

Sales Director

Mr. Hoàng Quốc Việt

Co-Founder & CTO

Creative Style

Mr. Đinh Thái Hà

Founder & COB

Ms. Lê Đồng Hồng Ngọc

CEO

Mr. Nguyễn Tuấn Đạt

Sales Director

Mr. Hoàng Quốc Việt

Co-Founder & CTO

viVI

BECARE.IO ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

Dành tặng cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ Telemarketing mời sự kiện khi đăng ký gói Advance
  • 20 phần Quà Tặng Gói Sms/Zalo
  • 10 phần Quà Tặng Gói Telesale
  • 05 phần Quà Tặng Gói Telemarketing
ĐĂNG KÝ VÀ QUAY